• Zhongshan xiangming hardware products co. LTD
  • Zhongshan xiangming hardware products co. LTD
  • Zhongshan xiangming hardware products co. LTD

สินค้า

เกี่ยวกับเรา

Zhongshan xiangming hardware products co. LTD

บริษัท Xiangming adopts all-silica sol dewaxing ชี้ขาดความแม่นยำชี้ขาดตายและกระบวนการอื่น ๆ นริศในการผลิตของต่าง ๆ วัสดุความแม่นยำ castings และผลิตภัณฑ์ บริษัท มีอุปกรณ์การผลิตขั้นสูงเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมศูนย์เครื่องจักรกลเครื่องกลึง...

การสอบสวน

การสอบสวน